ייצוג יזמים

פרוייקטים לדוגמא

דהומיי 10, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 32 דירות והיזם מוסיף 12 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי בניה.

ימין אבות 14, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 8 דירות והיזם מוסיף 2 דירות חדשות על גג הבניין.

הבניה הסתיימה.

רבקה 22, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 56 דירות והיזם מוסיף 28 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי סיום בניה.

שאול המלך 63, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 20 דירות והיזם מוסיף 8 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי סיום בניה.

ימין אבות 14, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 8 דירות והיזם מוסיף 2 דירות חדשות על גג הבניין.

הבניה הסתיימה.

דהומיי 10, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 32 דירות והיזם מוסיף 12 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי בניה.

רבקה 22, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 56 דירות והיזם מוסיף 28 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי סיום בניה.

שאול המלך 63, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 20 דירות והיזם מוסיף 8 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי סיום בניה.

קרית משה 24, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.

פרויקט בשלבי תכנון מתקדמים.

האור 4, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 11 דירות והיזם מוסיף 5 דירות חדשות על גג הבניין.

התקבל אישור ועדה.

דרך חברון 150, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 70 דירות והיזם מוסיף 80 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי תכנון מתקדמים.

ים סוף 5, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 24 דירות והיזם מוסיף 16 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי בניה.

קרית משה 24, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.

פרויקט בשלבי תכנון מתקדמים.

האור 4, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 11 דירות והיזם מוסיף 5 דירות חדשות על גג הבניין.

התקבל אישור ועדה.

ים סוף 5, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 24 דירות והיזם מוסיף 16 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי בניה.

דרך חברון 150, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 70 דירות והיזם מוסיף 80 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי תכנון מתקדמים.

ייצוג דיירים

פרוייקטים לדוגמא

שדרות אשכול 12, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 18 דירות והיזם מוסיף 12 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי תכנון מתקדמים.

מעלות דפנה 117, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 31 דירות והיזם בונה 22 דירות חדשות.

פרויקט בשלבי תכנון מתקדמים.

הפורצים 19-17, ירושלים (תמ"א 38/2)

פרויקט תמ"א 38/2.

בפרויקט זה קיימים 39 דירות.
והיזם בונה 25 דירות חדשות.

פרויקט בשלבי תכנון.

בלפור 17 ירושלים (תמ"א 38/2)

פרויקט תמ"א 38/2.

בפרויקט זה קיימים 14 דירות.
והיזם בונה 8 דירות חדשות

פרויקט בשלבי תכנון, נחתם הסכם.

שדרות אשכול 12, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 18 דירות והיזם מוסיף 12 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי תכנון מתקדמים.

מעלות דפנה 117, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 31 דירות והיזם בונה 22 דירות חדשות.

פרויקט בשלבי תכנון מתקדמים.

בלפור 17 ירושלים (תמ"א 38/2)

פרויקט תמ"א 38/2.

בפרויקט זה קיימים 14 דירות.
והיזם בונה 8 דירות חדשות

פרויקט בשלבי תכנון, נחתם הסכם.

הפורצים 19-17, ירושלים (תמ"א 38/2)

פרויקט תמ"א 38/2.

בפרויקט זה קיימים 39 דירות.
והיזם בונה 25 דירות חדשות.

פרויקט בשלבי תכנון.

מטודלה 18, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 18 דירות והיזם מוסיף 2.5 קומות חדשות.

פרויקט בשלבי החתמת דיירים.

מבוא לבונה 7-9, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 36 דירות והיזם מוסיף __ דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי מו"מ.

מינצברג 5, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 16 דירות והיזם מוסיף 8 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי תכנון מתקדם.

בעל השאילתות 12, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 12 דירות והיזם מוסיף 5 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלב החתמת דיירים.

בעל השאילתות 12, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 12 דירות והיזם מוסיף 5 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלב החתמת דיירים.

מינצברג 5, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 16 דירות והיזם מוסיף 8 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי תכנון מתקדם.

מינצברג 5, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 16 דירות והיזם מוסיף 8 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלבי תכנון מתקדם.

בעל השאילתות 12, ירושלים

פרויקט תמ"א 38 במסגרתו הבניין מחוזק תוך הוספת שטחים לדיירים הקיימים ובנית קומות נוספות על גג הבניין החדש לטובת דירות היזם.
בפרויקט זה קיימים 12 דירות והיזם מוסיף 5 דירות חדשות על גג הבניין.

פרויקט בשלב החתמת דיירים.

office@brli-law.com | 02-6332022

Liker & Co. 2021©

logo
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן